(TS) Petržalská Smaltovňa – obeť netransparentného rozhodovania o pamiatkach

     Minister kultúry SR porušil pri rozhodovaní o Smaltovni zákon, prokurátor jeho rozhodnutie navrhuje zrušiť

Bratislava, 30. 06. 2014 – Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) v spolupráci s odborníkmi na architektúru a pamiatkovú starostlivosť informujú, že generálny prokurátor SR protestom napadol rozhodnutie ministra kultúry SR Mareka Maďariča ohľadom industriálnej pamiatky Smaltovne v Petržalke, označil ho za nezákonné a svojvoľné, navrhuje ho zrušiť a nahradiť ho rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky („Smaltovňa“, neskôr súčasť podniku Matador, Kopčianska – Údernícka ulica, Petržalka) vznikla v roku 1899. Svojho času bola jedným z najväčších a najmodernejších podnikov v tejto oblasti na Slovensku. Dnes je jednou z posledných zachovaných industriálnych pamiatok v hlavnom meste, jedinou v Petržalke.

Minister kultúry SR, po odvolaní sa vlastníkov, zrušil dovtedy platné rozhodnutie vlastného ministerstva o obnove konania vo veci vyhlásenia Smaltovne za národnú kultúrnu pamiatku. Vzhľadom na nezákonnosť ministrovho rozhodnutia sme o jeho prešetrenie požiadali Generálnu prokuratúru SR. Prokurátor naše výhrady uznal a rozhodnutie ministra napadol protestom, navrhuje ho zrušiť a nahradiť právne správnym rozhodnutím.

Čo viedlo ministra kultúry k takémuto rozhodnutiu; ako dokázali vlastníci presvedčiť ministra, aby poprel slová svojho vlastného úradu, je pre nás veľkou nepochopiteľnou záhadou. Rozhodnutie ministra teda jasne vykazuje znaky netransparentnosti a tendenčného rozhodovania.

Vyzývame preto ministra kultúry SR Mareka Maďariča, ako najvyššieho zodpovedného za ochranu kultúrneho dedičstva krajiny, aby svoje kroky vysvetlil a najmä, aby rozhodnutie napravil nielen právne, ale aj vecne a umožnil tak Pamiatkovému úradu SR splniť si poslanie a vyhodnotiť, či je Smaltovňa hodná na zápis medzi národné kultúrne pamiatky.

Viac informácií:

Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky („Smaltovňa“), Kopčianska a Údernícka ulica, Petržalka:

Smaltovňa vznikla v roku 1899 ako továreň podnikateľa P. Westena. Pôvodne mala dve samostatné výrobne pri Kopčianskej ulici, z ktorých sa po požiari začiatkom 20. Storočia zachovalo len niekoľko stavieb. Z tejto etapy ostala vila riaditeľa naproti vstupu do petržalskej stanice. Následne bola továreň prestavaná na jeden z najmodernejších a najväčších podnikov na výrobu kovových a smaltovaných nádob na území dnešného Slovenska. Dodnes sa zachovali stavby, ktoré naprojektoval nemecký architekt Heinrich Zieger a postavila nemecká firma Wayss & Freytag – vtedajší priekopník v oblasti železobetónových konštrukcií. Táto firma postavila aj unikátne „dvojhalie“ na vypaľovanie smaltu, ktoré bolo podľa dobových časopisov najväčšou železobetónovou stavbou na území Uhorska. Okrem „dvojhalia“ sa na území bývalej Smaltovne nachádza mlyn s taviarňou na prípravu smaltovacej zmesi, haly na namáčanie, sušenie a vypaľovanie smaltu a lisovňa zo žíharňou na výrobu kovových nádob. Napriek tomu, že územie bolo neskôr súčasťou podniku Matador a objekty boli využívané na rôzne iné funkcie, vďaka ich architektúre, konštrukčným kvalitám, historickému kontextu a ojedinelosti dnes vykazujú vysoké pamiatkové hodnoty, najmä v rámci mestskej časti Petržalka.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) navrhoval vyhlásenie viacerých objektov továrne Smaltovne za národné kultúrne pamiatky (NKP) už v roku 2010. K ich vyhláseniu nedošlo z dôvodu nedostatočnej dokumentácie pamiatkových hodnôt. V septembri 2013, na základe žiadosti PÚ SR, vydalo Ministerstvo kultúry SR rozhodnutie, ktorým nariaďuje Pamiatkovému úradu obnovu konania vo veci vyhlásenia dotknutých objektov za NKP z dôvodu, že „vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie“. Tieto „nové skutočnosti“ (ktoré sú podľa zákona kritériom na obnovu konania) vyšli najavo vďaka aktivite Klubu ochrany technických pamiatok a spolupracujúcich osôb a Ministerstvo kultúry ich vo svojom rozhodnutí o obnove konania presne uvádza na stranách 2 – 5. Ide najmä o: doložené autorstvo architekta Heinricha Ziegera, spresnenie funkcie jednotlivých výrobných objektov, spresnenie datovania vzniku tzv. Smaltovne, doložené vysoké hodnotenia z hľadiska uplatnenej konštrukcie a architektonického stvárnenia.

V novembri 2013, Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, po odvolaní sa vlastníkov dotknutých objektov voči rozhodnutiu o obnove konania, toto rozhodnutie zrušil. Odôvodnenie ministra sa obmedzilo na jednu vetu, že „nie je preukázateľné splnenie zákonnej podmienky na obnovu konania, a to existencia nových skutočností, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie…

V jednom rozhodnutí Ministerstvo kultúry SR uznáva, že nové skutočnosti existujú, následne po odvolaní vlastníkov sám minister konštatuje, že neexistujú. Minister tak zahatal cestu vlastnému Pamiatkovému úradu SR, aby posúdil pamiatkové hodnoty Smaltovne a prípadne hodnotné časti vyhlásil za národné kultúrne pamiatky.

Podali sme podnet na Generálnu prokuratúru na prešetrenie tohto rozhodnutia ministra. Generálny prokurátor naše výhrady uznal a proti rozhodnutiu ministra podal protest, v ktorom konštatoval, že minister kultúry SR sa dôsledne neriadil zákonnými ustanoveniami,  a ako nezákonné je nevyhnutné ho zrušiť a nahradiť rozhodnutím zodpovedajúcim zákonu.

Prokurátor konštatuje, že bol týmto rozhodnutím ministra kultúry SR porušený zákon, pričom cituje 5 zákonných ustanovení, ktorých porušenia sa minister dopustil. „Nie je prípustné, aby minister kultúry Slovenskej republiky, ako vedúci ústredného orgánu štátnej správy prakticky bez odôvodnenia zrušil náležite odôvodnené rozhodnutie orgánu, na čele ktorého stojí. Týmto postupom vychádzajúcim iba zo svojho postavenia vedúceho ústredného orgánu štátnej správy, nielen nerešpektoval zákon, ale tiež znemožnil preskúmanie zákonnosti rozhodnutia orgánmi na to oprávnenými“, konštatuje prokurátor. Podľa neho, základným elementom dobrého vládnutia je uplatňovanie princípu dobrej správy, ktorým sa má chrániť verejné dobro na základe princípov otvorenosti, efektivity, rovnosti, zákonnosti a iných podobných zásad.
Minister je povinný o proteste prokurátora rozhodnúť do 30 dní od doručenia protestu.

Na niektoré objekty Smaltovne už pritom vlastníci požiadali Krajský pamiatkový úrad v Bratislave o vyjadrenie k asanácii.

KOTP je toho názoru, že je v tomto prípade potrebné vyhlásiť za NKP najhodnotnejšie stavby Smaltovne, pretože sú dodnes autenticky zachované, predstavujú ucelenú stavebnú etapu a dodnes reprezentujú technologický tok v samotnej Smaltovni.
Niektoré z dotknutých objektov sú evidované aj ako pamätihodnosti mesta pod názvom Bývalý výrobný podnik Matador.

Príloha:
protest generálneho prokurátora SR voči rozhodnutiu ministra kultúry SR


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77

Fatal error: Uncaught TypeError: Cannot access offset of type string on string in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:567 Stack trace: #0 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(313): wp_cache_get_ob('<!DOCTYPE html ...') #1 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!DOCTYPE html ...', 9) #2 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/functions.php(5221): ob_end_flush() #3 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all('') #4 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/plugin.php(474): WP_Hook->do_action(Array) #6 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/load.php(1100): do_action('shutdown') #7 [internal function]: shutdown_action_hook() #8 {main} thrown in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 567