Kontakt

 

Ak uvidíte bezprízornú pamiatku, ak nám chcete pomôcť, ak sa nudíte… alebo ak nám chcete len tak napísať Váš návrh či podnet. Tešíme sa na Váš list či email na:

Klub ochrany technických pamiatok, o.z.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava

IČO: 30800897

bankové spojenie: SK70 1100 0000 0026 2611 6813

email: infokotp.sk

logo:

LOGO_KOTP-01