Kontakt

 

Neváhajte nás kontaktovať:

Klub ochrany technických pamiatok, o.z.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava

email: infokotp.sk

IČO: 30800897

IBAN: SK90 0900 0000 0051 9626 6558 (GIBASKBX)