Kontakt

 

Neváhajte nás kontaktovať:

Klub ochrany technických pamiatok, o.z.
Ferdiša Kostku 1
841 05 Bratislava

email: infokotp.sk

IČO: 30800897

IBAN: SK70 1100 0000 0026 2611 6813