Linky

 

Zaujímavé články – prehľadný zoznam článkov iných médií venujúcich sa téme technických a industriálnych pamiatok.


Úrady, inštitúcie a legislatíva

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky – Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu. Zriaďovateľom Pamiatkového úradu je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Databázy Pamiatkového úradu – Vyhľadávanie v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, vyhľadávanie archívnych zbierkach, fotogalériách.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – sekcia Kultúrne dedičstvo.

Zákon č. 49/2002 Z.z. – zákon o ochrane pamiatkového fondu.

Mestský ústav ochrany pamiatok (MUOP) – príspevková oragnizácia Hlavného mesta SR Bratislavy.


Múzeá a pamiatky

Technicky zamerané múzeá a expozície na Slovensku – všetky potrebné informácie.

Pamiatky na Slovensku – prehľady pamiatok podľa kategórií.

Múzeá na Slovensku – prehľad múzeí a pamiatok.

Technické pamiatky Slovenska na portáli Slovakia.travel – prehľad technických pamiatok so všetkými užitočnými informáciami.

Technické pamiatky na Slovensku podľa Wikipedia.org

Technické múzeum Viedeň

Technické múzeum Brno

Národní technické múzeum Praha

Ekotechnické museum Praha – stará kanalisační čistírna.

Technické pamiatky Vyšehrádskej štvorky ITechnické pamiatky Vyšehrádskej štvorky II – online dostupné prvá a druhá zo štyroch publikácií pripravenej inžinierskymi organizáciami z týchto krajín.

Utajené technické pamiatky Bratislavy – na portály T-Station.

Plavba.net – virtuálne múzeum slovenskej plavby a lodí.


Záujmové skupiny, združenia, kluby

Obnova.sk – “portál – križovatka informácií v oblasti pamiatok, zbierok a starožitností”; neziskový projekt.

Múzejno-dokumentačné centrum – organizačná zložka ŽSR vykonávajúca komplexnú dokumentačnú činnosť v oblasti vývoja železníc na území Slovenska.

Klub priateľov histórie železničnej dopravy – OZ pôsobiace na bratislavskom Rendezi.

Klub historickej techniky pri rušňovom depe Zvolen

Výhrevňa Vrútky

Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska pri Košiciach

Klub železničných historických vozidiel Poprad

Veterán klub železníc Poprad – zameraný na všetko, čo súvisí s históriou a prevádzkou tatranskej železnice.

KRÚŽOK – Klub romantikov úzkorozchodnej železnice Oravy a Kysúc.

OZ Zachráňme petržalské bunkre

Občanské sdružení za záchranu historických trolejbusů a autobusů

CMA – Společnost pro výskum historického podzemí.


Industriál

Európsky industriál – fotogragie industriálnej architektúry od Harald Finster, Aachen, Nemecko.

České fabriky – Jsme nadšenci, kteří prolézají ruiny kdysi hrdých průmyslových staveb.

ExPivovar Hořice – Postupná prestavba a nájdenie nových funkcií pre priemyselný komplex budov.

Vaňkovka Brno – Úspešná postupná prestavba a nájdenie nových funkcií pre priemyselný komplex budov.

Kulturfabrik Hainburg – Metamorfóza tabakovej továrne na kultúrny stánok.

REAL ESTATE KARLIN GROUP – Firma pretvárajúca Karlín a Libeň.

VCPD – Výskumné centrum průmyslového dědictví při Českém vysokém učení technickém v Praze.

Technické památky – Na těchto stránkách se můžete seznámit s různými technickými památkami, které jsme potkali na našich cestách po republice i zahraničí.

Databáze průmyslového dědictví Moravy – Atelier rekonstrukcí památek A 4 Fakulty architektury Vysokého učení technického v Brně.

IKF – industrie-kulturelle fotografie.


Fotogalérie

RON-DEL – historické a súčasné fotografie Bratislavy.

ba.foxy – fotogaléria dokumentujúca život a premeny mesta Bratislava.

Karlova Ves – historická fotogaléria (škoda, že takú nemá každé mesto…).


Linky postupne dopĺňame a aktualizujeme. Ak si myslíte, že Vaša stránka by medzi nimi mala byť, neváhajte nás kontaktovať.