Súmrak industriálu v Bratislave

image002.jpgV priebehu tohto roku začalo veľké búranie továrenských budov v Bratislave. Tento počin sa dal predpokladať. Voľných plôch vhodných na novú výstavbu už v širšom centre niet a v objektoch, ktoré ostali po výrobných podnikoch sa už dlho nevyvíjala žiadna činnosť. [Čítaj ďalej →]

Úspech ?!

V posledných dvoch týždňoch nám poštár pravidelne prinášal radostné správy z Pamiatkového úradu. Postupne prichádzali oznámenia o zápise národnej kultúrnej pamiatky do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Zatiaľ ich prišlo päť a zápisy sa udiali vďaka členom klubu. Takže prečo ten otáznik v nadpise? Totiž napriek radosti sa vynára veľa otázok nad systémom ochrany pamiatok, nad “rýchlosťou” a odbornosťou úradov a úradníkov…
[Čítaj ďalej →]