Ako a prečo urobiť z bratislavskej Dynamitky múzeum (časť 1.)

Autor: Tomáš DÉRER

Táto dvojica článkov voľne nadväzuje na fotoreportáž zo zanikajúcej bratislavskej Dynamitky-Dimitrovky-Istrochemu. Má ambíciu priblížiť verejnosti takmer 140-ročné fungovanie náročnej a rizikovej výroby výbušnín v Bratislave, ktorá by si dnes, krátko po svojom zrušení, zaslúžila trvalú a návštevnícky atraktívnu výstavu. Napokon, ide o vskutku brizantnú tému. Text prináša i viaceré doteraz nezverejnené údaje.

[Čítaj ďalej →]

Tlačová správa: Bratislave hrozí strata unikátnej industriálnej pamiatky

Plné znenie tlačovej správy týkajúcej sa Bratislavskej cvernovej továrne, ktorá bola rozoslaná médiám 25. januára 2012.

[Čítaj ďalej →]

Ing. arch. V. Husák, CSc.: Poznámky k pamiatkovej hodnote Bratislavskej cvernovej továrne

Ako príloha k podnetu na prehodnotenie vyhlásenia Cvernovky za národnú kultúrnu pamiatku, podanému na Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 3. januára, bol dodatočne pripojený materiál Ing. arch. Vladimíra Husáka CSc. “Poznámky k pamiatkovej hodnote Bratislavskej cvernovej továrne.” Uvádzame jeho druhú, rozšírenú verziu.

[Čítaj ďalej →]