P R O T O K O L o výsledku štátneho odborného dozoru na špeciálnej dráhe

Nedávno sa nám podarilo získať protokol o výsledku štátneho dozoru na špeciálnej dráhe, konkrétne ČHŽ. Vzhľadom na závažnosť zistených skutočností a rozsah porušovaní zákona o dráhach a vykonávacích vyhlášok Ministerstva dopravy si považujeme za povinnosť tento protokol zverejniť.

[Čítaj ďalej →]

Ako sme do Podbrezovej pre býčka išli…

image0022.jpgBolo to v horúcom auguste 1983, keď sa skupina fanúšikov z Odbornej skupiny histórie železničnej dopravy pri Vysokej škole technickej v Bratislave (OSHŽD) vybrala na „Akciu“ prevozu parného rušňa 422.0108 z vtedajších Švermových železiarní“ v Podbrezovej. Spomienky na túto akciu sú naozaj nezabudnuteľné a tak sa aspoň v stručnosti podelíme o ne aj s vami .

[Čítaj ďalej →]

STARÉ FABRIKY – NOVÉ MESTÁ

Často nevieme vyloviť z pamäti, čo všetko zmizlo, pretože to muselo ustúpiť niečomu novému a modernejšiemu. Dedičstvo zabúdania si nesieme aj v architektúre.

[Čítaj ďalej →]

VÝZVA NA VYTIPOVANIE INDUSTRIÁLNYCH BUDOV / AREÁLOV NA VYHLÁSENIE ZA NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

Vážení priatelia industriálnych pamiatok.

Dostali sme list od Pamiatkového úradu SR, ktorým nás vyzývajú k spolupráci pri vyhľadávaní objektov/areálov, ktoré sú historicky cenné natoľko, že je potrebné riešiť ich ochranu zápisom do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR [Čítaj ďalej →]

Príbeh jedného dištančného návestidla

Dobrodružná záchrana najstaršieho exponátu, alebo ako boli nakoniec všetci spokojní…

image046.jpgV dobe, keď sa na Slovensku začínala písať história železničného múzejníctva a keď bola najväčšou úlohou múzejníkov zbierkotvorba prišiel „železničný detektív“ Štefan „Pišta“ Muka s neuveriteľnou informáciou. V medzihraničnom pásme na trati Šahy –Drégelypalánk – nepoužívanej (okrem výnimky cez 2.sv. vojnu) prakticky od rozpadu Uhorska [snahy o jej obnovu sú na http://www.ipelskaunia.sk/sk/symbol_sk_2.html ] stojí akési zvláštne návestidlo.

[Čítaj ďalej →]