Pamiatky: Do ruín a do tla

Zaujímavý článok na reality.etrend.sk

Najľahšie je ukázať prstom na developerov, zodpovednosť však nesú aj štátne orgány…
[20.9.2008, PROFIT / Jozef Ryník, Pavel Kováč, Ján Blažej]

Link na článok:  Pamiatky: Do ruín a do tla 

Ako sme s Paľom ručnú drezinu objavili.

image006.jpgPoučení z prednášok, ktoré sme absolvovali v zimnom období na Strojníckej fakulte, vydali sme sa na cesty po Československu a čerstvými papiermi, že sme poverení Strediskom technického rozvoja ČSD vyhľadávaním a dokumentovaním exponátov do budúceho železničného múzea. Už sme vedeli základné veci ako napríklad: ak má nárazník na uchytení štyri pätky je z Rakúsko-uhorska, ak dve, je z prvej republiky, ak je rúrový je z vojny či povojnového obdobia.

[Čítaj ďalej →]

Výročná správa Klubu ochrany technických pamiatok 2008

Rok sa s rokom stretol a tak je čas na zhodnotenie našich aktivít v roku 2008… [Čítaj ďalej →]