Odborné stanovisko doc. Gregorovej k podnetu PÚ SR ohľadne Cvernovky

K podnetu na prehodnotenie rozhodnutia vo veci vyhlásenia Cvernovky za národnú kutlúrnu pamiatku svojim odborným stanoviskom prispela aj doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD. z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, spracovateľka Zásad ochrany pamiatkovej zóny Centrálna mestská oblasť Bratislava. Odborné stanovisko bolo vypracované na základe žiadosti Klubu ochrany technických pamiatok.

[Čítaj ďalej →]

Podnet na znovuotvorenie konania vo veci vyhlásenia Cvernovky za národnú kultúrnu pamiatku

Klub ochrany technických pamiatok podal začiatkom januára tohto roku na Pamiatkový úrad SR (PÚ SR) podnet, ktorým žiada opätovne navrhnúť a za národné kultúrne pamiatky (NKP) vyhlásiť tri historické objekty, ktoré v roku 2008 svojim rozhodnutím Ministerstvo kultúry SR za NKP nevyhlásilo. Podnet bol rozšírený o ďalšie tri objekty, spadajúce do prvých dvoch vývojových fáz, ktoré pôvodný návrh PÚ SR nezahŕňal. Dôvodom sú medialzované informácie, podľa ktorých nový vlastník areálu s týmito objektami nepočíta.

[Čítaj ďalej →]