O nás

 

Zrod a činnosť občianskeho združenie KOTP je obrazom záujmov zakladajúcich a súčasných členov združenia. Zväčša sú to ľudia s kladným vzťahom k technickým pamiatkam, železnici a modelárstvu. Z toho vyplýva súčasné zameranie klubu. Členovia klubu sa dlhoročne venujú dokumentácii, záchrane a pomoci pri reštaurovaní a údržbe pamiatok. Niekoľký z nich sú držiteľmi oprávnenia pre obsluhu parných kotlov. Medzi členmi združenia je rozšírená myšlienka, že cesta ku skutočným pamiatkam a technike vedie aj cez modelárstvo a tak sa snažíme vychovávať budúcich nadšencov technických pamiatok modelárstvom. Medzi súčasné priority v činnosti klubu patrí:

1.    Monitoring existujúcich hlavne železničných pamiatok, vyhľadávanie a návrhy perspektívnych pamiatok do štátneho zoznamu pamiatok (úzkorozchodné železničné vozidlá, parné a iné stroje, budovy, technológie …)

2.    Pomoc pri konzervácii a údržbe technických pamiatok

3.    Reštaurovanie pamiatok vlastnými silami (v súčasnosti chladiarenský vozeň)

4.    Prezentácia histórie, technických zaujímavostí a modelárskych technológií a postupov prostredníctvom webového portálu Railnet a KOTP

5.    Digitalizácia historických písomností s cieľom ich zdieľania technickej verejnosti prostredníctvom webového portálu

6.    Práca s deťmi a mládežou, ročne vychováme cca 15 mladých modelárov

7.    Stavba modulovej železnice, šírenie myšlienky modulových koľajísk, zapájanie modelárskej verejnosti do verejných stretnutí