(TS) Technické pamiatky Zimného prístavu sú národnými kultúrnymi pamiatkami

Ministerstvo kultúry SR zamietlo odvolanie sa vlastníkov lodnej dielne a výťahu proti ich vyhláseniu za národné kultúrne pamiatky a potvrdilo tak rozhodnutie Pamiatkového úradu SR

20150227_TS_KOTP_Technicke_pamiatky_Zimneho_pristavu_su_NKP - prilohaBratislava, 27. 02. 2015 – Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) v spolupráci s odborníkmi na architektúru a pamiatkovú starostlivosť s potešením informujú, že Ministerstvo kultúry SR zamietlo odvolanie sa vlastníkov Lodnej dielne a Lodného výťahu voči ich vyhláseniu za národné kultúrne pamiatky. Ministerstvo tak potvrdilo rozhodnutie Pamiatkového úradu SR, ktorý nedávno uvedené objekty za národné kultúrne pamiatky vyhlásil.

Lodná dielňa a Lodný výťah sa nachádzajú v areáli Zimného prístavu v Bratislave. Pochádzajú z 30. a 40. rokov 20. storočia a sú autenticky zachované. Spolu s blízkymi národnými kultúrnymi pamiatkami – Skladom č. 7, Prečerpávacou stanicou odpadových vôd a Starým domom lodníkov – tvoria jeden funkčný celok dokumentujúci prístavný charakter lokality a mesta.

Pamiatkový úrad SR vyhlásil 10. 9. 2014 uvedené objekty za národnú kultúrnu pamiatku. Účastníci konania, spoločnosť Slovenská plavba a prístavy, vlastník dotknutých objektov a spoločnosť Verejné prístavy, vlastník pozemkov pod dotknutými objektmi, sa však voči rozhodnutiu odvolali na Ministerstvo kultúry SR, ako na druhostupňový orgán.

Ministerstvo si v rámci predmetného konania nechalo vypracovať nezávislý odborný posudok na Fakulte architektúry STU. Ten v maximálnej možnej miere podporil stanovisko Pamiatkového úradu SR. Za zachovanie pamiatok sa postavila aj hlavná architektka mesta Bratislavy Ingrid Konrad.

Ministerstvo kultúry SR sa prvýkrát v súvislosti s technickými pamiatkami Bratislavy plne postavilo na stranu vlastnej odbornej inštitúcie, Pamiatkového úradu a záchrany kultúrneho dedičstva, a nie na stranu developerov a jeho zániku. Veľmi nás teší, že k tomu predsa len raz prišlo, na druhej strane nás veľmi mrzí, že sa tak neudialo už podstatne skôr. Prečo si podobný posudok ministerstvo nenechalo spracovať aj v rámci konania o pivovare Stein, o Cvernovke, o pradiarni Danubius a ďalších…?

Oceňujeme transparentný a vecne správny prístup Ministerstva kultúry SR v prípade konania o Lodnej dielni a Lodnom výťahu. Pevne veríme, že sa takýto postup stane na ministerstve štandardom a že rozhodnutiam vychádzajúcim v ústrety developerom, ktoré obrali hlavné mesto o množstvo unikátnych technických pamiatok, je už definitívny koniec.

 

20150227_TS_KOTP_Technicke_pamiatky_Zimneho_pristavu_su_NKP - priloha

(TS) Zimný prístav – aj posledné bratislavské technické pamiatky v ohrození, 8.10.2014


One Response to “(TS) Technické pamiatky Zimného prístavu sú národnými kultúrnymi pamiatkami”

  1. Keďže som nenašiel na tomto webe nejakú všeobecnú diskusiu, tak píšem sem aj keď to tu nepatrí ale odkaz je si myslím zaujímavý. Na rohu ulíc Bajkalská a Prievozská bol autobazár a v jeho areáli sú dve zaujímavé železobetónové oblúkové haly. Momentálne je areál vyprázdnený a chystá sa zrejme jeho asanácia. Už prebehol výrub drevín a odvoz odpadu v areáli. Jedná sa o zaujímavé konštrukcie z železobetónu vystužené rebrami zvnútra. Haly sú prázdne, majú vybité okná, pozemok je oplotený, všade sú tabule so zákazom vstupu ale dá sa to fotiť bez problémov z chodníka alebo cez plot. Areálu prislúchajú ešte aj rôzne iné objekty ako kotolňa a iné výrobné haly, všetko pravdepodobne podlahne asanácií, momentálny stav tak tomu nasvedčuje. Zrejme tu prebehne nejaká výstavba. Ešte v závere minulého roka to tam fungovalo. Ide tak o jedny z posledných dochovaných priemyselných objektov z Prievozskej ulice, ktorá tak postupne mení svoju tvár. Snáď som niekoho inšpiroval…..

Komentáre - Zanechajte nám komentár