Výročná správa Klubu ochrany technických pamiatok 2009

Rok pretiekol medzi prstami ako voda a je čas na zhodnotenie našich aktivít v roku 2009…

Členská základňa

V roku 2009 sa členská základňa  Klubu ochrany technických pamiatok nezmenila a ostala na rovnakej úrovni, cca 12 riadnych členov + priaznivci.

Činnosť klubu

Činnosť klubu možno rozdeliť medzi aktivity ohľadne ochrany pamiatok a modelárstva. V oblasti ochrany pamiatok sme monitorovali stav a miznutie industriálnych pamiatok a čiastočne sa zúčastnili na prieskume (okrem iného aj motorového vozňa Arpád).

Časť prieskumnej „brigády“ pri Arpádovi.

V apríli sme (s veľkou ľútosťou) demontovali lokomotívu BS 70 spred Bibiany a po naložení odprevadili do Nitry. Celá táto akcia (vrátane finančných výdajov bola samozrejme v réžii klubu). Bohužiaľ plánovaná oprava lokomotívy do prevádzkového stavu nám nevyšla. Sponzor, ktorý prisľúbil túto opravu financovať v tejto ťažkej dobe sponzorstvo odriekol…

Nočné sťahovanie

V Nitre sa zaskvela pri vchode na výstavisko počas Strojárskeho veľtrhu, avšak hoci nechránená v centre Bratislavy prežila polrok bez ujmy, v Nitre po pár týždňoch musela byť stiahnutá do areálu múzea, kvôli „devastátorom“. Nuž čo iný kraj – iný mrav…

Lokomotíva pred veľtržným areálom.

V lete sme v Bibiane asistovali znovu. Tento krát pri demontáži výstavy: Na prvej koľaji Pozor! Našťastie výstava neputovala do mestskej spaľovne odpadov, ale opatrne bola rozobratá a prevezená do Nitry, kde sa dúfame dožije reinštalácie (pôvodne sa mala reinštalovať na jeseň, teraz sa ako ďalší termín črtá máj 2010…).

Ďalšia činnosť klubu súvisí s osvetou

Naďalej prevádzkujeme internetový klubový informačný portál www.kotp.sk, kde prinášame  dianie v oblasti pamiatok. Čítanosť tohto portálu je v priemere asi 40 – 100 čitateľov denne.

Ďalší informačný projekt je portál http://zeleznica.railnet.sk . Tento portál je venovaný súčasnému i minulému dianiu na železnici. Denná čítanosť tohto portálu sa stále zvyšuje a dnes je okolo 900 čitateľov denne.

No a posledným (historicky vlastne prvým) je modelársky informačný portál www.railnet.sk.  Prináša hlavne námety a postupy modelovania pre železničných modelárov. Portál si udržuje stabilnú čítanosť cca medzi 300 – 400 čitateľmi denne.

K modelárskym klubom, ktoré využívajú portál Railnet prostredníctvom svojich podstránok ( kluby v Hôrkach, Bojniciach a Košiciach) pribudol v priebehu roka portál klubu v Kokave.

Modelárska činnosť

V oblasti modelárstva je potrebné zdôrazniť fungovanie modelárskeho krúžku každý štvrtok v Centre voľného času na Hliníckej ulici v Bratislave, kde pracuje pod vedením členov klubu cca 15 mladých modelárov a stretávanie dospelej členskej základni v CVČ Esko na Chlumeckého ulici. Úroveň modelárskych prác nám potešiteľne stúpa aj vďaka nákupu náradia, takže napríklad technológia striekania nie je cudzia ani začínajúcim modelárom…

Pamiatky

V oblasti histórie sme počas roka vyjednávali s majiteľmi píly v Čiernom Balogu časť Jánošovka ohľadne odpredaja parného stroja a pozemku s cieľom jeho rekonštrukcie. Hoci úvodné jednania vyzerali desivo (majiteľ chcel stroj za každú cenu z areálu odviesť), nakoniec dopadli dobre a parný stroj ostane tam, kde je. Zaujímavosťou je aj fakt, že hoci parný stroj zmenil majiteľa a pritom ostal na mieste, novým majiteľom nie je náš klub (a vôbec nás to nemrzí – skôr naopak). Novým majiteľom sa stala obec Čierny Balog a prajeme im, aby našli chuť stroj opraviť a tak sa ukázať pred svetom.

Kúpu areálu sme zatiaľ odložili z dôvodu prílišného záujmu príliš veľa záujmových skupín…

Knižka o vláčikoch

V uplynulom roku sme mali rozbehnutý aj projekt detskej knižky, avšak vzhľadom na ťažký rok aj tu bol výpadok ako sponzora, tak aj hlavného odberateľa a hoci sme do projektu už dali 670 Eur, projekt ostal spať… dúfajme, že sa nám ho podarí znovu oživiť…

Akcie pre verejnosť a deti

Členovia krúžku a klubu sa aj tento rok zúčastnili, alebo spoluorganizovali viaceré modelárske stretnutia na Slovensku, ale aj v zahraničí. Medzi najdôležitejšie vlastné aktivity modelárov možno zaradiť tradičné pred Mikulášske jazdenie pre verejnosť vo firme Siemens.

Okrem toho sme úspešne zrealizovali rôzne aktivity pre deti v Bibiane,  v spomínanom Siemense a rovnako pri otvorení sezóny a počas stretnutia historickej techniky na Rendeze.

Práca s deťmi v priestoroch múzea na Rendeze.

Modelárska diskusia

Na záver roka v spojitosti s akciou v Siemense sme zorganizovali „malé“ a milé stretnutie takmer celého organizovaného železnično – modelárskeho sveta. Rozhodli sme sa, že by nebola zlá debata o tom, čo nás trápi a kam by bolo dobré smerovať… Na debatu sme si pozvali aj predsedu železničnej odbornosti ZMOSu, takže bolo o čom nielen rozprávať, ale aj potom následne premýšľať…

Modelárske Slovensko 🙂

Financie

Príjem Klubu ochrany technických pamiatok v roku 2009 bol 1 670 Eur z organizovania modelárskych akcií pre firmu Siemens, z príspevkov fyzických osôb a okrem toho sme získali príspevok z 2% daní vo výške 1111,98 Eur. Výdavky boli v roku 2009 vo výške 2 825,68 Eur. Výdavky tvorili predovšetkým náklady na prevádzku informačných webových portálov (domény a webserverové služby), odvoz lokomotívy BS 70 do Nitry spred Bibiany (najväčšia položka – 1 130 Eur), materiálu a nástrojov na modelovanie ( modelársky kompresor + striekacie pištole, farby, riedidlá, polystyrén, papier, sadra, drevené profily, nástroje (brúska, vŕtačka…).

A čo v roku 2010?

Plánov je veľa, čosi z nich sa už udialo a čosi sa blíži (ako napríklad akcia RETRO vlak ), ale o nich zasa o rok…

Súvisiace linky a články o činnosti KOTP:

Klubové informačné portály:

www.kotp.sk

www.railnet.sk

http://zeleznica.railnet.sk

KMŽ Hôrky

KŽM Bojnice

Modul klub Košice

KŽM Kokava nad Rimavicou

Články, postrehy a fotogalérie:

V Malokarpatských lesoch leží Tatranský expres!

Hľadanie strateného času – motorový vozeň Árpád

Tvorivé dielne: KADE CHODIA VLÁČIKY…

Zákupy 2009

Prvý parný deň – otvorenie sezóny v železničnom múzeu Bratislava Rendez

Railnet na Rendeze

Deň detí – Hôrky pri Žiline

Kokava nad Rimavicou 2009 – stretnutie TT Modulákov

Krúžok železničných modelárov v Bratislave v CVČ 3 na Hliníckej v školskom roku 2009 / 2010

3. TT Víkend – Hôrky 2009 – stretnutie TT modulákov

Komorní Lhotka – stretnutie modulov Zababov veľkosti HO, HOe

SIEMENS 2009 – stretnutie modulákov

Cesta tam a zasa naspäť, alebo: Ako BS – 70 z Nitry a do Nitry putovala

Banský skanzen s originálnou vôňou…Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77