Chemická továreň Dobrá Voda


Lokalita – Mesto/obec:    Dobrá Voda

Názov firmy Pôvodný názov:   Chemická továreň

Terajší názov: Kovo Dobrá voda s.r.o. (od 1960 / 1970)

Adresa popisom: Na ľavej strane cesty od Dechtíc do Dobrej Vody, pri odbočke na vrch Kopec, pri Výskumnom ústave SAV.

Dnešný vlastník Obec Dobrá Voda

Predchádzajúci vlastníci: Chemolak a.s. Smolenice, Farby laky Praha, Kovovýroba št. podnik Trnava

Datovanie

Založenie:  1900-1903 (gróf Pállfy)

Podstatné stavebné fázy:  50.roky – nadstavba, cca 1967 – nová hala,  80.roky – nové objekty

Priemyselné odvetvie

Pôvodné: chemické – drevené uhlie pre vojenské účely, výroba pušného prachu, suchá destilácia

Neskoršie:chemické a kovospracujúce – šrotovníky, bubny do pračiek, cínované kanvy na farby, prevodovky TAZ

Popis areálu, objektu/objektov

Areál: Samotná areál továrne je obdĺžnikového tvaru, s dlhšou osou v smere SZ-JV. Hlavný vstup do areálu je z juhovýchodnej strany, po pravej strane sa nachádza dlhý objekt 1, ďalej za ním objekt 2 s priľahlým komínom, za ním objekt 3 a 4. Oproti vstupu (severozápadná časť areálu) je umiestnený podlhovastý objekt 5, kolmý na objekty 1,2,3 a 4. Juhozápadne od objektu 5 je sivý objekt 6 štvorcového tvaru. Na ľavej strane od vstupu sa v areáli nachádzajú menšie objekty a rôzne strojné zariadenia. Oproti komínu sa na tejto strane nachádzajú objekty 7, severnejšie objekt 8. Najjužnejší objekt v areáli je objekt 9, ktorý sa nachádza po ľavej strane pri vstupe do areálu.

Objekt/objekty:

1. Objekt 1 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SZ-JV, omietnutý bielou omietkou. Delí sa na prednú a zadnú časť – predná časť je halová, jednopodlažná, zastrešená plochou plechovou strechou. Juhozápadná fasáda je 22-osová, v osiach 1.-4. a 12.-22. sa nachádzajú vertikálne orientované 12-tabuľkové okná s typickou výškou parapetu. V 5. osi sú jednokrídlové plechové dvere sivej farby, nad ktorými je umiestnené 8-tabuľové okno. V 6.-11. osi sú 16-tabuľové okná, začínajúce vo výške asi 60 cm od zeme. Zadná časť je buď dvojpodlažná alebo halová jednopodlažná (ťažko zistiteľné z exteriéru), zastrešená sedlovou strechou. Juhozápadná fasáda má 10 osí, v každej z nich je priestranné okno, v prvých piatich osiach zľava sú mrežované okná a ďalších päť je asi 45-tabuľkových okien.

2. Objekt 2 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SZ-JV, halový, jednopodlažný, omietnutý z JZ ružovou a JV bledožltou omietkou, s tehlovým soklom so sivou omietkou, zastrešený je sedlovou plechovou strechou. Juhozápadná fasáda je 6-osová, na prvom nadzemnom podlaží sa v 1. osi nachádzajú dvojkrídlové plechové sivé dvere so segmentovým oblúkovým pásom tehličiek. V 3. a 5. osi sú vertikálne umiestnené 40-tabuľkové okná (typ 1), vo 4. osi sú vysoké dvojkrídlové plechové 8-tabuľové dvere. Na druhom podlaží je v 1.-3. osi vertikálne 12-tabuľkové okno, v 4.-6. osi je okno typu 1. Severozápadná fasáda má v strede okenný pás, tvorený z dvoch okien – horné 16-tabuľové a spodné 12-tabuľové.

Severovýchodná fasáda objektu je pripojená k ďalšiemu objektu, obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou orientovanou v smere SZ-JV. Podlažnosť objektu je z exteriéru ťažko identifikovateľná, omietnutý je bledoružovou omietkou a zastrešený plochou strechou s vyvýšenou štítovou severozápadnou fasádou, ktorá vytvára atiku. Táto fasáda má v strede okenný pás, tvorený zo štyroch okien – zhora 12-tabuľové, 24-tabuľové, 16-tabuľové a 12-tabuľové. Napravo od spodného okna sú umiestnené dvojkrídlové plechové dvere sivej farby. Juhovýchodná fasáda je 7-osová, na 1. podlaží sa v 1.,4. a 5. osi nachádzajú dvojkrídlové plechové dvere zelenej farby, v 2. a 3. osi je vertikálne umiestnené vo výške asi 150 cm 40–tabuľkové okno.

3. Objekt 3 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SV-JZ, halový, jednopodlažný, omietnutý z bledoružovou omietkou, s tehlovým soklom so sivou omietkou, zastrešený je sedlovou plechovou strechou. Juhozápadná fasáda je dvojosá, v oboch osiach sa nachádza vertikálne orientované 6-tabuľové okno. Nad nimi je kovové potrubie s podporným stĺpom asi dva metre pred fasádou. Na viditeľnej časti severozápadnej fasády sa sprava nachádza zamurovaný portál so segmentovým tehlovým poloblúkom nad ním, naľavo od neho sú jednokrídlové plechové sivé dvere a vedľa vertikálne orientované 6-tabuľové okno.

4. Objekt 4 – skladá sa z dvoch stavieb, južnej a severnej. Južná stavba je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SV-JZ, halový, jednopodlažný, omietnutý z JZ tmavo žltou a z ostatných strán bielou omietkou, s 80 cm soklom bordovej farby, zastrešený je valbovou plechovou strechou. Juhozápadná fasáda je dvojosá, v 1. osi sa nachádza veľká dvojkrídlová plechová brána bledosivej farby, nad ktorou sa nachádza priestranné 24-tabuľové okno. V 2. osi zľava sú dvojkrídlové dvere sivej farby. Juhovýchodná fasáda je hladká, bez akéhokoľvek členenia. Severná stavba je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SV-JZ, dvojpodlažná, omietnutá hrubozrnnou omietkou bledožltej farby. Stavba má  kamenný soklový podstavec a je zastrešená sedlovou strechou, na ktorej je drevená nadstavba s drevenou sedlovou strieškou. Na juhozápadnej fasáde má na prvom nadzemnom podlaží dve vertikálne orientované 12-tabuľové okná, orámované bielymi reliéfnymi šambránami.

5. Objekt 5 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SV-JZ, jednopodlažný, omietnutý tmavožltou omietkou, zastrešený je sedlovou plechovou strechou. Juhovýchodná fasáda je 8-osová, nachádzajú sa tu takmer štvorcové veľké asi 80-tabuľkové okná. Vertikálne je fasáda členená aj bielymi pilastrami, a horizontálne je členená kordónovou rímsou, nad ktorou sú umiestnené medzi pilastrami kruhové okná. Na strešnom hrebeni je umiestnený svetlík v takmer celej dĺžke hrebeňa.

6. Objekt 6 – objekt patrí do areálu továrne, ale nie je objektom pamiatkového výskumu. Je 2- až 4-podlažný, omietnutý omietkou sivej farby, s čiastočným použitím sklobetónových okien, zastrešený sedlovou a plechovými strechami.

7. Objekt 7 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SV-JZ, halový, jednopodlažný, omietnutý zo SV a JV ružovou a JZ bledožltou omietkou, s 80 cm soklom bordovej farby, zastrešený je  sedlovou plechovou strechou (jedna rovina tmavočervená, druhá rovina sivá). Na strešnom hrebeni sa nachádza sedlový svetlík takmer v celej dĺžke objektu. Severovýchodná fasáda je 5-osová, v 1.,2.,4. a 5. osi je vertikálne umiestnené 6-tabuľové okno. V prostrednej 3. osi sú dvojkrídlové plechové dvere žltej farby s 20-tabuľovým nadsvetlíkom. Na juhovýchodnej fasáde je jednopodlažná prístavba omietnutá omietkou žltej farby, zastrešená čiernou plechovou pultovou strechou. Severovýchodná fasáda je 4-osová, v 1. a 4. je vertikálne orientované jednokrídlové plastové okno bielej farby, v 2. a 3. osi sú jednokrídlové dvere čiastočne presklené (jedna tretina).

8. Objekt 8 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SV-JZ, halový, jednopodlažný, omietnutý zo SV ružovou, SZ a JZ bledožltou omietkou, s 80 cm soklom bordovej farby,  zastrešený je  sedlovou plechovou strechou sivej farby. Severovýchodná fasáda je 5-osová, v 1.,2.,4. a 5. osi je vertikálne umiestnené 6-tabuľové okno. V prostrednej 3. osi sú dvojkrídlové plechové dvere žltej farby s 20-tabuľovým nadsvetlíkom.  Severozápadná fasáda je 12-osová, vo všetkých okrem 10. osi zľava sa nachádza vertikálne orientované 8-tabuľové okno. V 10. osi sú umiestnené jednokrídlové plechové dvere so 6-tabuľkovým nadsvetlíkom. Z juhozápadnej časti je k objektu pristavaná jednopodlažná stavba, omietnutá tmavožltou omietkou, zastrešená pultovou strechou, na fasáde sú v deviatich osiach veľké horizontálne orientované 10-tabuľové okná.

9. Objekt 9 – je obdĺžnikového pôdorysu, s dlhšou osou v smere SZ-JV, halový, jednopodlažný, z režného muriva, neomietnutý, zastrešený je sedlovou plechovou strechou sivej farby. Severovýchodná fasáda je 5-osová, v každej osi je vertikálne umiestnené 12-tabuľové okno. Severozápadná fasáda je troj-osá, v prvej osi zľava sú umiestnené dvere a v 2. osi je veľká vertikálne orientovaná 8-dielna plechová brána zelenej farby.

Ing.arch. Juraj Stieranka

Poznámka:

Viac informácii (a aj veľa krásnych historických fotografií ako je nižšie) o obci Dobrá Voda nájdete na stránke http://www.obecdobravoda.eu/archivne_foto.html

O histórii úzkorozchodnej železničky z Dobrej Vody do Smoleníc sa dočítate na stránke: http://www.zskosariska.edu.sk/zeleznica/historia9.html

PS: nabudúce sa môžete tešiť na súvisiaci priemyselný areál Horné Orešany – Majdán…


2 Responses to “Chemická továreň Dobrá Voda”

  1. Čomusi podobnému som sa venoval v článku Netradičná banská trať Podrečany – Lovinobaňa. Je to na stránke: Veterany.eu Gilbert

  2. サンダル メンズ 通販

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77