(TS) O posledných bratislavských industriálnych pamiatkach Stein a Smaltovňa rozhodnuté?

Prečo podkopáva Ministerstvo kultúry nohy vlastnému Pamiatkovému úradu?

Bratislava, 08. 04. 2014 – Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) v spolupráci s odborníkmi na architektúru a pamiatkovú starostlivosť upozorňujú verejnosť, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (MK SR), po odvolaní sa vlastníkov dotknutých nehnuteľností, vydalo rozhodnutia, ktorými umožňuje likvidáciu posledných zachovalých historických industriálnych areálov v Bratislave Smaltovne a pivovaru Stein.

Uhorská továreň na smaltované a kovové výrobky („Smaltovňa“, neskôr súčasť podniku Matador, Kopčianska – Údernícka ulica, Petržalka) vznikla v roku 1899. Svojho času bola jedným z najväčších a najmodernejších podnikov v tejto oblasti na Slovensku.

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (PÚ SR) navrhoval vyhlásenie viacerých objektov továrne Smaltovne za národné kultúrne pamiatky (NKP) už v roku 2010. K ich vyhláseniu nedošlo z dôvodu nedostatočnej dokumentácie pamiatkových hodnôt. V septembri 2013, na základe žiadosti PÚ SR, vydalo MK SR rozhodnutie, ktorým nariaďuje Pamiatkovému úradu obnovu konania vo veci vyhlásenia dotknutých objektov za NKP z dôvodu, že „vyšli najavo nové skutočnosti, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie“. Tieto nové skutočnosti vyšli najavo vďaka aktivite Klubu ochrany technických pamiatok a spolupracujúcich osôb a Ministerstvo kultúry ich vo svojom rozhodnutí o obnove konania presne uvádza na stranách 2 – 5.

V novembri 2013, Minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič, po odvolaní sa vlastníkov dotknutých objektov voči rozhodnutiu o obnove konania, toto rozhodnutie zrušil. Odôvodnenie ministra sa obmedzilo na jednu vetu, že „nie je preukázateľné splnenie zákonnej podmienky na obnovu konania, a to existencia nových skutočností, ktoré mohli mať podstatný vplyv na rozhodnutie…

Kladieme si otázku, čím presvedčili vlastníci ministra kultúry, že všetky tie nové skutočnosti, o ktoré sa opiera Pamiatkový úrad a predošlé rozhodnutie Ministerstva kultúry o nariadení obnovy konania a ktoré sú podrobne uvedené v tomto rozhodnutí, vlastne zrazu neexistujú…?

Pivovar Stein (Blumentálska – Bernolákova –  Legionárska ulica, Staré Mesto), bol založený v roku 1871, je nositeľom významných historických a spoločenských hodnôt a to aj vďaka faktu, že pivovar bol tretím najväčším v Československu a na Slovensku najväčším a najproduktívnejším.

V minulosti posudzoval Pamiatkový úrad SR areál už pred rokom 2010, v roku 2010 došlo k vyhláseniu troch jeho objektov (varňa so silom, kvasiareň, ležiacke pivnice) za národné kultúrne pamiatky. Rozhodnutie Pamiatkového úradu SR však bolo následne Ministerstvom kultúry SR zrušené vzhľadom na námietky účastníkov konania a z dôvodu jeho rozporu so zákonom o konkurze (pivovar bol toho času v konkurze). V zmysle rozhodnutia Ministerstva kultúry SR sa mohlo konanie o vyhlásení dotknutých objektov opätovne začať až po ukončení konkurzného konania. K tomu došlo v júli 2013, kedy pivovar v aukcii získal nový majiteľ. V novembri 2013 Pamiatkový úrad za národné kultúrne pamiatky vyhlásil štyri objekty: varňu so silom z roku 1943, kvasiareň a chladiareň pravdepodobne z roku 1944, strojovňu s vodnou vežou z roku 1929 a ležiacke pivnice z roku 1896.

26. marca 2014, po odvolaní sa vlastníkov (spoločnosť DreamField Property, s.r.o.) voči tomuto vyhláseniu, Ministerstvo kultúry svojím rozhodnutím zmenilo rozhodnutie Pamiatkového úradu tak, že za národnú kultúrnu pamiatku sa vyhlasuje iba objekt kvasiarne. Pritom sa toto rozhodnutie v odôvodnení odvoláva len na fakt, že sa ministerstvo stotožnilo s námietkami účastníka konania. Pamiatkové hodnoty, ktorými Pamiatkový úrad špecifikoval význam a výnimočnosť vyššie uvedených štyroch objektov, a na základe ktorých ich vyhlásil za národné kultúrne pamiatky, ministerstvo nijako nerozporuje ani nevyvracia.

Obidve spomínané rozhodnutia Ministerstva kultúry SR sú podľa nás v rozpore so zákonnými náležitosťami rozhodnutia podľa správneho poriadku ako aj s verejným záujmom na ochrane kultúrneho dedičstva a preto sme podali na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky podnet na vydanie protestu prokurátora voči týmto rozhodnutiam.

Podľa našich informácií vlastník pivovaru Stein už požiadal Krajský pamiatkový úrad o vyjadrenie k asanácii tých troch objektov, ktorých vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku ministerstvo zrušilo. Preto sme zároveň požiadali Krajský pamiatkový úrad v Bratislave na čele s riaditeľom PhDr. Petrom Jurkovičom, aby pozdržal vydávania akýchkoľvek stanovísk v tejto veci, dokiaľ sa záležitosť neprešetrí.

 

Spomínané rozhodnutia Ministerstva kultúry SR sú podľa nás účelové a tendenčné a nesú známky klientelizmu a  uprednostňovania súkromného záujmu pred verejným záujmom na ochrane kultúrneho dedičstva a sú v rozpore aj s Ústavou SR.

Ministerstvu kultúry SR si zároveň týmto dovoľujeme navrhnúť, aby v rámci efektívneho nakladania s verejnými zdrojmi Pamiatkový úrad zrušil, pretože vlastníci dotknutých nehnuteľností zjavne rozumejú  pamiatkovým hodnotám viac ako experti z odbornej inštitúcie a teda na prípadné vyhlásenie veci za národnú kultúrnu pamiatku sa stačí pýtať priamo vlastníkov a preto Pamiatkový úrad SR skrátka ani netreba.

 


One Response to “(TS) O posledných bratislavských industriálnych pamiatkach Stein a Smaltovňa rozhodnuté?”

  1. Bratislavský pivovar Stein (pre tých čo ešte nevedia) už je zo značnej časti zbúraný a búranie pokračuje každým dňom už nejaký ten týždeň, včera 26.8.2014 som išiel okolo, komín už je minulosťou, taktiež vodná veža s nápisom Stein a mnoho budov vo vnútri areálu, tie čo sú po obvode areálu sú už “načnuté” tiež. Dobre to vidno od Legionárskej a Krížnej, myslím že je to objekt varne so silom ten uź nemá strechu a aj komíny sú už preč zo strechy. Rovnako aj budova vedľa kvasiarne je aj z ulice Legionárska už z časti zdemolovaná – obvodový múr, vidno tam len oceľovú nosnú časť usporiadanú do kríža. Vnútri areálu pracujú asi tri demolačné bagre s hydraulickými nožnicami. Pekné farebné logo jačmenného kláska a bratislavského hradu z keramických malých obkladačiek na budove od Legionárskej je ešte celé…..

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77

Fatal error: Uncaught TypeError: Cannot access offset of type string on string in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:567 Stack trace: #0 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(313): wp_cache_get_ob('<!DOCTYPE html ...') #1 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!DOCTYPE html ...', 9) #2 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/functions.php(5221): ob_end_flush() #3 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all('') #4 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/plugin.php(474): WP_Hook->do_action(Array) #6 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/load.php(1100): do_action('shutdown') #7 [internal function]: shutdown_action_hook() #8 {main} thrown in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 567