(TS) Stein: namiesto historických ležiackych pivníc podzemné garáže

Bolo vyjadrenie ochoty zo strany developera zachovať časť ležiackych pivníc v Steine len finta na oblbnutie Ministerstva kultúry?

Bratislava, 28. 10. 2014 – Klub ochrany technických pamiatok (KOTP) v spolupráci s odborníkmi na architektúru a pamiatkovú starostlivosť upozorňujú verejnosť, že developer projektu New Stein v dokumentácii pre územné rozhodnutie nepočíta so zachovaním ležiackych pivníc. Na ich mieste navrhuje obrovskú podzemnú garáž. Napriek svojmu písomnému vyjadreniu ochoty čiastočne využiť historické ležiacke pivnice pivovaru, sa naplniť tento sľub pravdepodobne nechystá.

Pripomíname, že Ministerstvo kultúry SR 26. marca tohto roku rozhodlo, že Národnou kultúrnou pamiatkou v areáli pivovaru Stein sa stane iba kvasiareň – napriek tomu, že Pamiatkový úrad SR predtým rozhodol o vyhlásení štyroch tunajších objektov za Národné kultúrne pamiatky, medzi nimi boli aj ležiacke pivnice. Vlastník, spoločnosť DriemField Property, s. r. o., sa však voči rozhodnutiu Pamiatkového úradu odvolal na Ministerstvo kultúry, ktoré potom vyhlásenie nepochopiteľne okresalo iba na objekt kvasiarne.

Ministerstvo kultúry v dotknutom rozhodnutí pritom v bode týkajúcom sa ležiackych pivníc, ako jeden z argumentov, prečo pamiatkovú ochranu pivníc ruší, uvádza, že „účastník konania (teda spoločnosť DriemField Property, s. r. o.) písomne vyjadril ochotu k čiastočnému využitiu podzemia so zachovaním pôvodných konštrukcií.

Dňa 30. 9. 2014 bolo ústne pojednávanie prebiehajúceho územného konania stavby „Polyfunkčný súbor New Stein.“ Z projektovej dokumentácie predloženej k územnému konaniu vyplýva, že developer nepočíta so zachovaním ležiackych pivníc a na ich mieste plánuje obrovské podzemné garáže. Zakomponovanie pivníc do nového návrhu by pritom bolo pridanou hodnotou k navrhovanému projektu, pripomínajúcou aspoň čiastočne pôvodný genius loci pivovaru.

Pripomíname tiež, že tzv. ležiacke pivnice z roku 1896 sú najstaršou doteraz zachovanou časťou pôvodného historického areálu pivovaru Stein, jedná sa o monumentálne klenbové priestory, ktoré je možné využiť na kultúrne i komerčné funkcie. Pivovar Stein je jedným zo symbolov mesta Bratislavy a symbolom Steinu sú jeho ležiacke pivnice. Preto ich treba zachovať ako celok.

Je nezmyselné a neprijateľné, aby tak významná pamiatka ako ležiacke pivnice ustupovala podzemnej garáži (ale ani žiadna iná). Skutočne je problém pod tak rozsiahlym areálom vyhĺbiť garáž na inom mieste hlbšie pod zem, alebo jednoducho zredukovať počet parkovacích miest? Bola deklarácia ochoty developera voči Ministerstvu kultúry len lesť na oklamanie ministerstva?!

 Situácia historických ležiackych pivníc a hranica projektovanej podzemnej garáže (New Stein).


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77