2% z daní pre technické pamiatky v roku 2016 (za rok 2015)

KOTP_web

Aj tento rok sa občianske združenie Klub ochrany technických pamiatok uchádza o poukázanie 2% (resp. 3%) z Vašich daní.

Bez minuloročnej podpory formou poukázania časti dane by sme neboli schopní postaviť petržalským poslancom do cesty výstavu o petržalskej Smaltovni, ani zorganizovať vydarenú akciu posielania pohľadníc s fotografiami Smaltovne a vašimi odkazmi týmto poslancom, ani usporiadať vernisáž fotosúťaže Zaostri na Zimný prístav s odbornou prednáškou a diskusiou v Cvernovke…

Aj keď tento rok zostáva stále našou prioritou pomoc pri projekte záchrany aspoň jedného pôvodného vozňa Viedenskej električky, ležia pred nami nové výzvy, ako napríklad intenzívnejšia spolupráca s Múzeom Dopravy STM na vznikajúcom „Lodnom múzeu“ v Bratislave. Okrem toho sa pokúsime vymyslieť ďalšiu časť fotosúťaže „ZAOSTRI NA … !„, črtá sa „Mapa technických pamiatok Bratislavy“ v spolupráci s kamarátmi z Čiernych dier, no a rozhodne neprestaneme sledovať situáciu zostávajúcich, nielen bratislavských, industriálnych pamiatok…

Ďakujeme.

Správa o hospodárení za rok 2015 je dostupná tu.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane:

– ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.2015!) a o vystavenia tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjimov zo závislej činnosti„. Toto tlačivo potom treba spolu s „Vyhlásením o poukázaní podielu dane – editovateľné (PDF), resp. predvyplnené (WORD)“ doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska (do 30.4.2015!). Údaje prijímateľa sú nižšie.
V tlačive  „vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane…“ sa do políčka „Rok:“ uvádza obdobie, za ktoré sa platí daň, teda rok 2015.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

– ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

– ak ste právnická osoba, uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

Naše údaje potrebné na poukázanie časti zaplatenej dane:

Obchodné meno, alebo názov: Klub ochrany technických pamiatok
Sídlo: Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30800897

Náš detailný výpis z Notárskej komory (ktorá registráciu poberateľov časti dane zastrešuje) sa nachádza tu.

Za všetku doteraz prejavenú dôveru ďakujeme.

Pôvodné vagóny Viedenskej električky chátrajúce v Rakúsku.

IMG_8125Historický remorkér Šturec – budúce „Lodné múzeum“ na Lodnom výťahu v priestore pred Lodnou dielňou (všetko NKP).


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77