2% z daní pre technické pamiatky v roku 2017 (za rok 2016)

cover_2% - riadok

Aj v roku 2017 sa občianske združenie Klub ochrany technických pamiatok uchádza o poukázanie 2% z Vašich daní.

Keďže sa v roku 2016 podarilo KPMHaRD, aj s našou skromnou pomocou, vrátiť jeden z pôvodných vozňov Viedenskej električky späť do Bratislavy, v nadchádzajúcom období sa spolu s Múzeom dopravy STMmienime venovať najmä aktivitám podporujúcim myšlienku vzniku „Lodného múzea“ v Bratislave. Popri menších aktivitách (ako napr. rešerš historických filmových záberov slovenských lanoviek, ktorého výsledok bude možné vidieť v Slovenskom lyžiarskom múzeu v Podkoniciach, ktoré má ako jediné unikátnu zbierku predmetov z lanových dráh) bolo hlavnou aktivitou uplynulého roku vydanie Mapy technických pamiatok Bratislavy v spolupráci s iniciatívou Čiernej diery a za finančnej podpory Bratislavského samosprávneho kraja. Mapa sa rozchytala v rekordnom čase a tak rozmýšľame nad aktualizovanou dotlačou. A snáď by mohla pribudnúť obdobná mapa aj nejakého iného slovenského mesta… ?

Ďakujeme.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane:

– ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.2016!) a o vystavenia tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjimov zo závislej činnosti„.  Z tohto tlačiva sa zistí dátum zaplatenia dane a vypočítajú 2% Vašej zaplatenej dane. Toto tlačivo potom treba spolu s „Vyhlásením o poukázaní podielu dane – editovateľné (PDF)“ doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska (do 30.4.2016!). Údaje prijímateľa sú nižšie.
V tlačive  „vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane…“ sa do políčka „Rok:“ uvádza obdobie, za ktoré sa platí daň, teda rok 2016.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

– ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

– ak ste právnická osoba, uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

Naše údaje potrebné na poukázanie časti zaplatenej dane:

Obchodné meno, alebo názov: Klub ochrany technických pamiatok
Sídlo: Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30800897

Náš detailný výpis z Notárskej komory (ktorá registráciu poberateľov časti dane zastrešuje) sa nachádza tu.

Za všetku doteraz prejavenú dôveru ďakujeme.

1


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77