Prokurátor potvrdil, že rozhodnutie pamiatkarov o Starej sladovni je nezákonné

„Som toho názoru, že týmto rozhodnutím krajského pamiatkového úradu bol porušený zákon,“ napísal prokurátor v reakcii na náš podnet. Jeho protest proti rozhodnutiu povereného šéfa bratislavských pamiatkarov Karla Práška má 10 strán. Karel Prášek v ňom totiž súhlasil s likvidáciou Starej sladovne.

V našom podnete prokuratúre sme namietali hneď niekoľko bodov. Vo všetkých nám dal prokurátor za pravdu.

Rozhodnutie podpísané Karlom Práškom je v rozpore s predošlým rozhodnutím z roku 2014 v rovnakej veci – a to nemalo byť. Okolnosti sa nijako nezmenili. Úrad sa vtedy za sladovňu postavil ako za pamiatkovo hodnotný objekt. Nič sa nezmenilo, aby ním zrazu sladovňa prestala byť. Naopak, jej hodnota rastie s miznúcimi pamiatkami rovnakého druhu.

„Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu … nie je v súlade ani so Zásadami ochrany pamiatkového územia – Pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť,“ potvrdil tiež prokurátor. A platí aj, že toto rozhodnutie je neodôvodnené. „Ak rozhodnutie nemá zodpovedajúce odôvodnenie, je neurčité, nepreskúmateľné, a preto nezákonné,“ poučil prokurátor pána Práška, dočasne povereného riadením KPÚ Bratislava.

Zhrnuté a podčiarknuté: pamiatkový úrad v kraji s najväčším počtom pamiatok ešte stále vedie človek, ktorý rozhoduje nezákonne a proti verejnému záujmu zachovávať kultúrne dedičstvo. Naskytá sa otázka, či tak činí z nekompetentnosti, alebo je k takýmto rozhodnutiam dotlačený alebo motivovaný (prípadne všetko spolu). Sme presvedčení, že v civilizovanej krajine by vo svojej funkcii okamžite skončil.

A samozrejme, spolu s pánom Práškom aj všetci tí, ktorí sa na tejto kauze podieľali. Pán Prášek sa totiž „dočasným vedením“ Krajského pamiatkového úradu nepoveril sám. Poverila ho ním generálna riaditeľka Katarína Kosová, ktorá týmto za celý príbeh preberá priamu zodpovednosť.

Bohužiaľ to nie je všetko. Ešte minulý rok novinári opísali, ako politik Peter Marček loboval na Ministerstve kultúry SR pod vedením Ľubice Laššákovej za zbúranie sladovne. Vyzerá to tak, že uspel. Podľa našich informácií prišiel pán Snopčok z ministerstva na magistrát Bratislavy aj spolu s pánom Marčekom, aby lobovali za zmenu územného plánu zóny Dunajská. Na to potrebovali práve toto „Práškovo“ rozhodnutie.

Našťastie, podľa nám dostupných informácií, noví predstavitelia magistrátu pána Snopčoka spolu s pánom Marčekom vypoklonkovali, za čo im patrí uznanie. Dúfame, že mesto bude trvať na takom územnom pláne zóny, ktorý so Starou sladovňou bude počítať.

Vieme aj o ďalšom toxickom rozhodnutí pána Práška. V tejto veci už pomáhame s ďalším podnetom na prokuratúru. Tým situácia dospela do stavu, keď zvažujeme už aj právne kroky priamo proti osobe Karla Práška.

Nepochybujeme, že väčšina pamiatkarov sú šikovní a čestní ľudia. Za každý tip na nebezpečné a nezákonné rozhodnutia sme vďační. Urobíme čo je v našich silách, aby sme škodám na kultúrnom dedičstve zabránili.

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave sa musí s protestom prokurátora vysporiadať do 30 dní (približne stred apríla).

Prípad sladovne budeme naďalej pozorne sledovať spolu s našimi priateľmi z Čiernych dier.


Komentáre - Zanechajte nám komentár