Prokurátor potvrdil, že rozhodnutie pamiatkarov o Starej sladovni je nezákonné

AKTUALIZÁCIA 2.9.2020: STARÁ SLADOVŇA SA BÚRAŤ NEMÁ, JE ROZHODNUTÉ

„Som toho názoru, že týmto rozhodnutím krajského pamiatkového úradu bol porušený zákon,“ napísal prokurátor v reakcii na náš podnet. Jeho protest proti rozhodnutiu povereného šéfa bratislavských pamiatkarov Karla Práška má 10 strán. Karel Prášek v ňom totiž súhlasil s likvidáciou Starej sladovne.

V našom podnete prokuratúre sme namietali hneď niekoľko bodov. Vo všetkých nám dal prokurátor za pravdu.

Rozhodnutie podpísané Karlom Práškom je v rozpore s predošlým rozhodnutím z roku 2014 v rovnakej veci – a to nemalo byť. Okolnosti sa nijako nezmenili. Úrad sa vtedy za sladovňu postavil ako za pamiatkovo hodnotný objekt. Nič sa nezmenilo, aby ním zrazu sladovňa prestala byť. Naopak, jej hodnota rastie s miznúcimi pamiatkami rovnakého druhu.

„Rozhodnutie krajského pamiatkového úradu … nie je v súlade ani so Zásadami ochrany pamiatkového územia – Pamiatková zóna Bratislava – centrálna mestská oblasť,“ potvrdil tiež prokurátor. A platí aj, že toto rozhodnutie je neodôvodnené. „Ak rozhodnutie nemá zodpovedajúce odôvodnenie, je neurčité, nepreskúmateľné, a preto nezákonné,“ poučil prokurátor pána Práška, dočasne povereného riadením KPÚ Bratislava.

Zhrnuté a podčiarknuté: pamiatkový úrad v kraji s najväčším počtom pamiatok ešte stále vedie človek, ktorý rozhoduje nezákonne a proti verejnému záujmu zachovávať kultúrne dedičstvo. Naskytá sa otázka, či tak činí z nekompetentnosti, alebo je k takýmto rozhodnutiam dotlačený alebo motivovaný (prípadne všetko spolu). Sme presvedčení, že v civilizovanej krajine by vo svojej funkcii okamžite skončil.

A samozrejme, spolu s pánom Práškom aj všetci tí, ktorí sa na tejto kauze podieľali. Pán Prášek sa totiž „dočasným vedením“ Krajského pamiatkového úradu nepoveril sám. Poverila ho ním generálna riaditeľka Katarína Kosová, ktorá týmto za celý príbeh preberá priamu zodpovednosť.

Bohužiaľ to nie je všetko. Ešte minulý rok novinári opísali, ako politik Peter Marček loboval na Ministerstve kultúry SR pod vedením Ľubice Laššákovej za zbúranie sladovne. Vyzerá to tak, že uspel. Podľa našich informácií prišiel pán Snopčok z ministerstva na magistrát Bratislavy aj spolu s pánom Marčekom, aby lobovali za zmenu územného plánu zóny Dunajská. Na to potrebovali práve toto „Práškovo“ rozhodnutie.

Našťastie, podľa nám dostupných informácií, noví predstavitelia magistrátu pána Snopčoka spolu s pánom Marčekom vypoklonkovali, za čo im patrí uznanie. Dúfame, že mesto bude trvať na takom územnom pláne zóny, ktorý so Starou sladovňou bude počítať.

Vieme aj o ďalšom toxickom rozhodnutí pána Práška. V tejto veci už pomáhame s ďalším podnetom na prokuratúru. Tým situácia dospela do stavu, keď zvažujeme už aj právne kroky priamo proti osobe Karla Práška.

Nepochybujeme, že väčšina pamiatkarov sú šikovní a čestní ľudia. Za každý tip na nebezpečné a nezákonné rozhodnutia sme vďační. Urobíme čo je v našich silách, aby sme škodám na kultúrnom dedičstve zabránili.

Krajský pamiatkový úrad v Bratislave sa musí s protestom prokurátora vysporiadať do 30 dní (približne stred apríla).

Prípad sladovne budeme naďalej pozorne sledovať spolu s našimi priateľmi z Čiernych dier.

AKTUALIZÁCIA 2.9.2020: STARÁ SLADOVŇA SA BÚRAŤ NEMÁ, JE ROZHODNUTÉ

Podarilo sa odvrátiť hrozbu zbúrania Starej sladovne z roku 1872 (pivárne Mamut) v centre Bratislavy, v pamiatkovej zóne pri Ondrejskom cintoríne. Búranie umožnil v prekvapivom rozhodnutí bývalý šéf bratislavských pamiatkarov Karel Prášek.

Spolu s Čiernymi dierami sme sa obrátili na prokurátora. Ten vyhodnotil rozhodnutie ako nezákonné a podal voči nemu protest. Vec sa dostala na nadriadenú inštitúciu, Pamiatkový úrad SR, následne po odvolaní majiteľov aj na Ministerstvo kultúry SR. Našťastie, obe inštitúcie rozhodli v prospech zachovania sladovne a Práškovo rozhodnutie zrušili.

Dnes tak neexistuje žiadny právoplatný dokument, na základe ktorého by sa mohli majitelia pokúšať vybaviť si povolenie na búranie na stavebnom úrade. Sladovňu vlastní rodina bývalého poslanca Petra Marčeka. Namiesto historickej budovy avizovali 7-podlažný objekt bez zachovania histórie.

V marci sme s Čiernymi dierami podali aj podnet na Pamiatkový úrad SR, aby posúdil vyhlásenie sladovne za národnú kultúrnu pamiatku. K tomuto podnetu sa pripojila aj kultúrna komisia bratislavského mestského zastupiteľstva. Podnetu úrad nevyhovel so zdôvodnením, že sladovňa už bola v minulosti prestavaná a že ju v súčasnosti dostatočne ochraňujú pravidlá pamiatkovej zóny. Rozhodnutiu rozumieme a rešpektujeme ho. Problém je, že uplynulé mesiace ukázali, že pravidlá neplatia vždy – napríklad keď ide o politické obchody, tak sa aj vlastné pravidlá pamiatkarov vedia zmeniť len na zdrap papiera…

V normálne fungujúcej spoločnosti by za takto podozrivé ohrozenie kultúrneho dedičstva bola vyvodená zodpovednosť. Obzvlášť keď ide o ľudí, ktorí sú platení za to, že pamiatky majú chrániť, nie umožňovať ich likvidáciu. Aj o toto sa v rámci našich možností pokúsime.


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77