VÝZVA NA VYTIPOVANIE INDUSTRIÁLNYCH BUDOV / AREÁLOV NA VYHLÁSENIE ZA NÁRODNÉ KULTÚRNE PAMIATKY

Vážení priatelia industriálnych pamiatok.

Dostali sme list od Pamiatkového úradu SR, ktorým nás vyzývajú k spolupráci pri vyhľadávaní objektov/areálov, ktoré sú historicky cenné natoľko, že je potrebné riešiť ich ochranu zápisom do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR (prepis listu je nižšie). Myslíme si, že takáto výzva sa neodmieta a týmto má verejnosť možnosť v hodine dvanástej podporiť túto myšlienku (bohužiaľ pre niektoré pamiatky je táto iniciatíva už oneskorená…). Ako môžete pomôcť? Vyzbrojte sa zápisníkom a fotoaparátom a vyrazte do terénu. Vami vytipovaný industriálny objekt je potrebné nafotiť a získať pokiaľ možno čo najviac informácií z jeho histórie a súčasnosti (približný rok výstavby, účel budovy, terajší majiteľ…). Nemajte strach z toho, že máte neúplné informácie, možno iní doplnia viac. Vami získané informácie pošlite:

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

1. elektronicky (mailom), alebo poštou na adresu Klubu ochrany technických pamiatok ( kotp (zavináč) railnet.sk, Klub ochrany technických pamiatok o.z., Haburská 21, 821 01 Bratislava )

2. poštou na adresu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na červený most 6 , 814 06 Bratislava

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Ak je pre Vás jednoduchšia iba elektronická komunikácia, pošlite informácia iba na adresu KOTP a Váš tip postúpime Pamiatkovému úradu SR hromadne. Ak budete komunikovať iba s Pamiatkovým úradom SR, prosíme Vás o zaslanie kópie aj na adresu KOTP, budeme mať informáciu, že dostali od Vás návrh a môžeme aj my sledovať osudy Vášho návrhu…

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Aby sme si uľahčili prácu a hlavne nenavrhovali tie objekty, ktoré už zapísané sú, vypýtame od Pamiatkového úradu SR zoznam zapísaných pamiatok, ktorý zverejníme na stránkach KOTP. Rovnako budeme priebežne publikovať jednotlivé návrhy od Vás všetkých.

image004.jpg

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Pre nevšímavosť odborníkov a verejnosti končia často skvosty industriálnej architektúry na smetisku… (vnútro výrobnej haly pôvodne Siemens – Schuckert, potom BEZ a nakoniec Danubius – Elektrik na Račianskej ulici v Bratislave pred zbúraním – nemohla byť napríklad nákupným, alebo kultúrnym centrom?)

 

Prepis listu – výzvy k spolupráci z Pamiatkového úradu SR:<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na červený most 6, 814 06 Bratislava

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Bratislava 25.09.2007 Vybavuje: PhDr. Jana Šulcová

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Vec: Industriálne pamiatky SR – spolupráca na výskume.

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

Vážené združenie,

Ministerstvo kultúry SR poverilo Pamiatkový úrad Slovenskej republiky závažnou úlohou na najbližšie obdobie, počnúc rokom 2008, – „Spracovanie komplexnej analýzy a vyhodnotenia industriálnej architektúry na území Slovenska“ s cieľom vytipovať budovy/areály na vyhlásenie za Národné kultúrne pamiatky (ďalej NKP) so zreteľom na významné architektonické, urbanistické, historické, typologické, technologické, prípadne iné pamiatkové hodnoty a spracovať návrhy na vyhlásenie za kultúrne pamiatky. Záujmom ochrany industriálnej architektúry je tiež zachovať jej typologickú rozmanitosť. Východiskom na splnenie tejto úlohy je identifikácia a dokumentácia takých objektov/areálov v teréne, ktoré doposiaľ nie sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR (ďalej len ÚZPF). Z iných výskumov podobného rozsahu a náročnosti máme poznatky, že si vyžadujú sústrediť značné pracovné kapacity, ktoré Pamiatkový úrad SR nemá a preto spolupracuje na báze dohôd s externými partnermi – štátnymi inštitúciami, ako aj s nevládnymi organizáciami, občianskymi záujmovými združeniami a jednotlivcami. Zvlášť významný je pritom aj záujem o odborný rozhľad, ktorý v danej špecifickej oblasti títo externý partneri majú a sú ochotní využiť v prospech vytýčeného cieľa. Predkladáme Vám preto na zváženie spoluprácu na uvedenej úlohe. Jej bližšie objasnenie Vám radi poskytneme pri osobnom stretnutí.

<!–[if !supportEmptyParas]–><!–[endif]–>

PhDr Katarína Kosová

Generálna riaditeľka


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77