Úspech ?!

V posledných dvoch týždňoch nám poštár pravidelne prinášal radostné správy z Pamiatkového úradu. Postupne prichádzali oznámenia o zápise národnej kultúrnej pamiatky do ústredného zoznamu pamiatkového fondu. Zatiaľ ich prišlo päť a zápisy sa udiali vďaka členom klubu. Takže prečo ten otáznik v nadpise? Totiž napriek radosti sa vynára veľa otázok nad systémom ochrany pamiatok, nad “rýchlosťou” a odbornosťou úradov a úradníkov…

Než sa s Vami podelím so našimi skúsenosťami, najprv tie spomínané oznámenia…

photo6m.jpg  photo7m.jpg  photo9m.jpg  photo11m.jpg  photo13m.jpg

Čo im predchádzalo, alebo ako nechať zapísať niečo, čo považujeme za pamiatku do ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

December 2005 – zisťujeme, že niektoré úzkorozchodné vozidlá o ktorých sme boli presvedčení, že sú “zapísané” nie sú “zapísané”. Zistiť túto skutočnosť nie je jednoduché, lebo Ústredný zoznam pamiatkového fondu nie je bežne dostupný napríklad na internete, ale je potrebné na základe zákona o poskytovaní informácií požiadať Pamiatkový úrad o vyjadrenie !??? (PS: na jeseň 2007 na stránke Pamiatkového úradu pribudla možnosť vyhľadávania nehnuteľných pamiatok zapísaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu: http://www.pamiatky.sk/pamiatky/fondy/nehnutelne-pamiatky/ , ale vyhľadávanie je podľa nás nie veľmi spoľahlivé, veľmi často pri zadaní kľúčového slova danú pamiatku nenájde a pomôže upresňovanie podľa lokality… Podľa nás by pomohol stiahnutelný zoznam napríklad v Excel… )

Január 2006 – oslovujeme Pamiatkový úrad s iniciatívou spracovania návrhov na zápis (pracovníci Pamiatkového úradu na takéto činnosti vraj nemajú čas…)

Február 2006 – dostávame podklady (akýsi muster), ako spracovať návrh na zápis pamiatky z príslušného Krajského Pamiatkového úradu, kde sa potenciálna pamiatka nachádza.

Marec 2006 – členovia KOTP dávajú dokopy podklady a spracúvajú jednotlivé návrhy. Okrem úzkorozchodných vozidiel pôvodne z celej republiky pridávajú aj lokomobilu (parný kotol v jednom celku so strojom) z bývalej píly Čierny Balog – Jánošovka

Apríl 2006 – Odoslanie návrhov na príslušný Krajský pamiatkový úrad mailom (z hladiska úradu (úradníkov nevhodný spôsob, lebo nemáte doklad o odoslaní…).

September 2006 – sondovanie čo je s návrhmi – nič sa neudialo, ale v Bratislave zistili, že nové návrhy pamiatok sa nedajú k pôvodnému súboru vozidiel ČHŽ zapísať – v knihe, kam sa zapisujú nie je miesto !!!

December 2006 – návrhy sa dostali z Krajského pamiatkového úradu do centrály v Bratislave… a na základe revízie Ústredného zoznamu pamiatkového fondu bola vykonaná zmena zápisu v registri… To v podstate znamená, že nami navrhované vozidlá je kam zapísať.

Január 2007 – Pamiatkový úrad v Bratislave oslovuje KOTP so žiadosťou o pomoc s doplnením návrhov.

Február 2007 – KOTP dopĺňa údaje v návrhoch (v podstate ide o preformulovanie niektorých pasáží a vysvetlenie pracovníčkam, ktoré majú znalosti vo všetkých umelecko-vedných oboroch, ale nie v oblasti techniky o čom vlastne v návrhoch píšeme. V rámci úprav bola v návrhoch vymazaná pracovníčka Krajského úradu (ktorá sa i tak na návrhoch nepodieľala), ale kupodivu bola dopísaná pracovníčka centrály… V rámci preformulovania údajov nám pracovníčky dali najavo svoje názory na výber predmetov medzi pamiatky. Ak sa jednalo o vyfarbené a na prvý pohľad kompletné vozidlo, tak to bolo jéééj a super a to by sme mali zapísať…, ak to bolo hrdzavé a pokrivené, tak to bol šrot a to nemalo zmysel, ak vozňu chýbala polovica skrine, tak to rozhodne nie, lebo to nebolo kompletné a keď zbadali na obrázku drezinu ŠKODA 1202, tak to ROZHODNE nie, lebo je to určite mladšie ako 100 rokov … Moje argumenty, že aj Bratislavský hrad bol totálna ruina a dnes je Národná kultúrna pamiatka, alebo že môžem prísť s návrhom na tri vývojové rady počítača PMD 85, ktorý je už pamiatkou určite, hoci bol vyrobený v roku 1985 neboli akceptované… Najviac sa ale divili, keď som im dokázal, že tá drezina ŠKODA 1202, ktorá rozhodne nemôže byť pamiatkou je od roku 1983 zapísaná v pamiatkovom fonde….

Marec – Máj 2007 (pravdepodobne) – na Pamiatkovom úrade zasadá komisia, ktorá vyberá z našich návrhov tie, ktoré sú podľa nich vhodné na vyhlásenie za pamiatky (z predchádzajúceho odstavca je asi jasné, aké kritériá boli asi použité…) medziiným vypadla aj napríklad lokomotíva, u ktorej nebolo jasné na akom území je v súčasnosti uložená (katastrálne číslo). Načo je táto informácia potrebná u HNUTELNEJ pamiatky mi doteraz nikto nevysvetlil…

Október 2007 – Informácia z Pamiatkového úradu a Ministerstva kultúry, že si nechali na naše návrhy vypracovať posudok.

posudok.pdf

PS: Posudok je určite na odborne úrovni, ale od človeka, ktorý pozná súvislosti sme očakávali podporu pri posudzovaní, či dané veci zapísať. Neodporučením zápisu totiž dané veci ostávajú bez právnej ochrany a možno ich ako predať do zahraničia, tak aj zošrotovať… Myslíme si, že napríklad dualita zápisu pamiatok nie je prekážkou, nehovoriac, že vozidlá zachované v Nitre nie sú chránené ako Národná pamiatka, ale zapísaním do prírastkovej knihy múzea…

December 2007 – Postupne, ako nadobúdajú rozhodnutia o zápise právoplatnosť, prichádzajú oznámenia o zápise. Mimochodom tie oznámenia by sme vraj ani nemuseli dostať, lebo návrhy sme vraj nepodali cez podateľňu…. Zabrala až argumentácia, že ak nám ich ako navrhovateľom nepošlú, tak si ich budeme žiadať na základe zákona o informáciách…

Zhrnutie, alebo malá horkosť v ústach, či na srdci….

Čo dodať. Celý proces zápisu trval v podstate 2 roky, čo sa nám zdá nehorázne dlho. Počas tejto doby sa jedna z nami navrhovaných vecí predala do zahraničia a keďže z jednej lokmotívy je kotol na oprave v zahraničí, tak nemohla byť zapísaná, lebo v dobe zápisu má byť pamiatka na Slovensku a tak môžeme zhodnotiť, že právne ochrániť pamiatku pred likvidáciou, alebo predajom návrhom na zápis je nemožné.

Naše skúsenosti so spôsobom, akým sa u nás potenciálne technické pamiatky vyberajú a schvaľujú máme dojem, že úradom chýbajú:

Odborný pracovníci
Metodika
Výhľad do budúcnosti
Terénny prieskum

Z tohto pohľadu je nám jasné, prečo je výber technických pamiatok nesystémový, prečo nikto netuší, čo by sa malo asi chrániť a prečo ak sa niečo zachraňuje, tak je to päť minút po dvanástej… Samozrejme, že všetky chýbajúce atribúty je možné postupne doplniť ako spoluprácou s externými pracovníkmi, alebo dobrovoľníkmi. Ale musí byť ochota spolupracovať…

Rady pre tých, ktorí sa budú pokúšať o zápis potenciálnej pamiatky do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu:

1. Zistite si, či Vami vybraná potenciálna pamiatka je zapísaná v Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, ak nie, začnite konať…
2. Pamiatku (potenciálnu – kým nie je zapísaná, pamiatkou nie je…) pokiaľ možno čo najviac zdokumentujte (odmeranie, pofotenie…)
3. Zistite o Pamiatke čo najviac informácií (rok výroby, účel použitia, majiteľ, miesto uloženia…)
4. Spracujte o pamiatke návrh na zápis (vzor je nižšie vo formáte .rtf)
5. Návrh odošlite doporučene, alebo podajte v podateľni Krajského pamiatkového úradu, kde sa pamiatka nachádza (info o úradoch: www.pamiatky.sk )
6. Informujte sa pravidelne na úrade, čo sa s Vašim návrhom deje, inak zväčša “zapadne prachom”…

navrh-na-zapis-pamiatky.rtf

PS: Neočakávajte rýchle vybavenie Vášho návrhu a tým právnu ochranu pamiatky, právna ochrana riešená podaním návrhu na zápis pamiatku v dohľadnej dobe právne neochráni. Ak je to možné a z hľadiska časového stresu nutné, použite na ochranu pamiatky pred likvidáciou, alebo vývozom za hranice iné formy ochrany… Občiansku kontrolu, mediálny tlak…

PSS: Neočakávajte, že zápisom pamiatky do ústredného zoznamu sa bude mať pamiatka lepšie, zápis je iba prvý krok k zachovaniu…

Marian Pavúk Paulini


4 Responses to “Úspech ?!”

 1. Z Vášho horeuvedeného príspevku priam exhibuje Vaša ukrivdenosť a žiaľ aj Vaša nízka odborná úroveň. Určite Vás muselo riadne nahnevať, že “odborný posudok” urobil Ing. Jiří Kubáček, CSc a nie niekto iný, poslušný Vašich pokynov, ako pod zámienkou pamiatkovej starostlivosti rafinovane škodiť Čiernohronskej železnici.
  Keby aj neinformovaní čitatelia týchto www stránok vedeli, čo za tým vezí (ozajstné dôvody)…

 2. Myslím, že nie sme ukrivdený, ale chceli sme iba ukázať ako prakticky funguje proces zápisu pamiatok. Čo sa týka p.Kubáčka, tak neviem, prečo by nás malo nahnevať, že posudok robil on. Poznáme sa dlhé roky osobne a to, že má na niektoré veci iný názor nie je dôvod na hnev. Nechápem, ako sme poškodili Čiernohronskú železničku, tým, že sa nám podarilo nechať zapísať medzi pamiatky časť ich vozového parku. Skôr si myslím, že sme im pomohli, lebo môžu žiadať na obnovu pamiatky financie z rôznych fondov… Keby rovnakým spôsobom nenavrhol na zápis železničku a časť vozidiel p.Auxt v roku 1983, tak by už dnes na Slovensku týto železnička neexistovala. A nám ide presne o rovnakú vec, aby sa vozidlá, ktoré neboli zapísané medzi pamiatky neodpredávali do zahraničia a neposielali do šrotu ako v pomerne nedávnej dobe.
  Ak viete o nejakých iných “ozajstných dôvodoch”, tak to sem napíšte, radi sa to dozvieme…

  S pozdravom

  Marian Pavuk Paulini

 3. Pavúk budeš písat návrh na ochranu parného stroja v Č.Balogu? Vypadá to tam už dost hrozivo….

 4. Po jednaní so Smrečinou a starostom Č.Balogu sa myslím celkom úspešne podarilo stroj v budove zamurovaním zatiaľ zabezpečiť. V súčasnosti prebiehajú jednania s cieľom nájdenia využitia parného stroja a areálu tak, aby všetko ostalo na mieste…

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77

Fatal error: Uncaught TypeError: Cannot access offset of type string on string in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php:567 Stack trace: #0 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php(313): wp_cache_get_ob('<!DOCTYPE html ...') #1 [internal function]: wp_cache_ob_callback('<!DOCTYPE html ...', 9) #2 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/functions.php(5221): ob_end_flush() #3 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(307): wp_ob_end_flush_all('') #4 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/class-wp-hook.php(331): WP_Hook->apply_filters('', Array) #5 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/plugin.php(474): WP_Hook->do_action(Array) #6 /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-includes/load.php(1100): do_action('shutdown') #7 [internal function]: shutdown_action_hook() #8 {main} thrown in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/plugins/wp-super-cache/wp-cache-phase2.php on line 567