Podnet na vyhlásenie historických objektov Steinu za NKP

Klub ochrany technických pamiatok podal dňa 3.7.2013 na Pamiatkový úrad SR podnet na vyhlásenie najstarších a najhodnotnejších objektov bývalého pivovaru Stein za Národné kultúrne pamiatky.

Vážená pani generálna riaditeľka Pamiatkového úradu Slovenskej republiky,

týmto si Vás dovoľujeme požiadať o začatie správneho konanie s cieľom vyhlásenia historických objektov priemyselného areálu Stein za Národnú kultúrnu pamiatku (NKP) a teda ich zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

Jedná sa o tieto objekty z prvých dvoch vývojových etáp podniku (teda do konca 40-tych rokov 20. storočia), nachádzajúce sa v katastrálnom území Bratislava, Staré Mesto:
– Ležiacke pivnice, rok vzniku 1896, parcelné číslo 10370/14 a 10370/15 (suterén)
– Nová strojovňa s vodnou vežou, rok vzniku 1929, parcelné číslo 10370/15
– Umyváreň a smoliareň sudov, rok vzniku 1941, parcelné číslo 10370/14
– Varňa so silom, rok vzniku 1943, parcelné číslo 10370/10
– Hlavný vchod a brány, rok vzniku 1945, parcelné číslo 10370/10
– Kvasiareň a chladiareň, rok vzniku pravdepodobne 1944, parcelné číslo 10370/17
– Umyváreň pivných sudov, rok vzniku 1947, parcelné číslo 10370/13
– Kotolňa s komínom, rok vzniku 1947, parcelné číslo 10370/8
– Strojovňa, rok vzniku 1947, parcelné číslo 10370/8

Podnet odôvodňujeme naliehavou spoločenskou potrebou zachovať aspoň niektoré z kedysi bohatého fondu priemyselných a technických pamiatok hlavného mesta Bratislavy. Po katastrofálnom zničení väčšiny najhodnotnejších pamiatok tohto typu v posledných rokoch už zostáva len skutočné minimum, ktoré je nevyhnutné ochrániť pre ďalšie generácie a zabrániť tak úplnej strate kultúrnej pamäti a identity tohto mesta.

Areál bývalého pivovaru Stein je pritom jedným z najstarších predstaviteľov modernej priemyselnej architektúry, raritný je obdobím svojho vzniku (Prvá Slovenská republika). Obohatenie komplexu predstavujú dochované ležiacke pivnice z konca 19. storočia a objekt zv. novej strojovne s vodnou vežou z medzivojnového obdobia. Vzhľadom na jeho previazanosť s mestom Bratislava (ako je to u pivovarov zvykom) vykazuje dôležité historické a spoločenské hodnoty. Vzhľadom na povahu výroby, ktorá nezanecháva žiadne ekologické prekážky opätovného využitia, ako aj dobrý technický stav budov daný kvalitou a účelom ich výstavby, sú objekty bývalého pivovaru Stein tým najvhodnejším príkladom na tzv. konverziu, t. j. zreštaurovanie a pridelenie nových funkcií.

Práve toto obdobie – keď je areál v konkurze a na predaj – považujeme za správny moment na vyhlásenie uvedených objektov za NKP, pretože budúci vlastník nadobudne areál s vedomím hodnotných chránených objektov a Pamiatkový úrad SR sa tak vyhne možným problémom, ku ktorým by došlo v prípade, ak by sa ich snažil vyhlásiť až po nadobudnutí novým vlastníkom.

Za Váš promptný a pozitívny prístup v tejto veci vopred pekne ďakujeme.

Výsek z katastrálnej mapy s označením relevantných objektov (katastrálne územie Bratislava, Staré Mesto).

Letecký pohľad na areál bývalého pivovaru Stein, zdroj: Google Maps.


4 Responses to “Podnet na vyhlásenie historických objektov Steinu za NKP”

  1. Skvele, konecne niekto prisiel s tymto napadom, ja som len za, zostava mi len dufat, aby sa to pozdavalo aj pamiatkovemu uradu

  2. ten “napad” tu uz bol davno priamo od pamiatkarov a to v roku 2010… uz vtedy sa vyhlasovalo… pre konkurz to nie je mozne vyhlasit za pamiatku. priamo na stranke KOTP je o Steine v starsom prispevku zhrnuta cela geneza predchadzajuceho vyhlasovania…

  3. Prosím Vás, ako ste dopadli s tým vyhlásením? Uznali to za NKP či nie?

  4. Pozdravujem, prosim vidte posledny prispevok k tejto teme: http://kotp.railnet.sk/?p=3431

Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77