2% z daní pre technické pamiatky

Po pár ročnej prestávke sa tento rok občianske združenie Klub ochrany technických pamiatok opäť uchádza o poukázanie 2% z Vašich daní.

Vyzbierané prostriedky majú byť použité na to, čomu sa už dlhodobo venujeme: prieskum, dokumentácia technických pamiatok a ich návrhy na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu, organizovanie súťaží a výstav s cieľom popularizácie technických a industriálnych pamiatok a podobne. Prioritou ale samozrejme zostáva podpora projektu záchrany a oživenia Viedenskej električky – a to nie len lokomotívy Ganz Eg6, ale najmä pôvodných vozňov, ktoré chátrajú v Rakúsku

Ďakujeme.

Kroky potrebné na poukázanie sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane:

– ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň (do 15.2.2015!) a o vystavenia tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane…“. Toto tlačivo potom treba spolu s “Vyhlásením o poukázaní…(PDF), resp. (WORD – predvyplnené)” doručiť príslušnému daňovému úradu podľa Vášho bydliska (do 30.4.2015!). Údaje prijímateľa sú nižšie.
V tlačive  “vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane…” sa do políčka “Rok:” uvádza obdobie, za ktoré sa platí daň, teda rok 2014.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

– ak ste právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (napr. živnostník), uveďte do príslušnej kolónky daňového priznania údaje prijímateľa uvedené nižšie.
Podrobné informácie sa nachádzajú tu.

Naše údaje potrebné na poukázanie časti zaplatenej dane:

Obchodné meno, alebo názov: Klub ochrany technických pamiatok
Sídlo: Ferdiša Kostku 1, 841 05 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 30800897

Náš detailný výpis z Notárskej komory (ktorá registráciu poberateľov časti dane zastrešuje) sa nachádza tu. (pozn.: v súčasnosti prebieha aktualizácia sídla KOTP na Notárskej komore SR – aktuálna adresa je uvedená vyššie)

Pôvodné vagóny Viedenskej električky chátrajúce v Rakúsku.


Komentáre - Zanechajte nám komentár


Warning: Undefined variable $user_ID in /data/0/8/08a9be1f-92a7-4195-a4e2-2a7458f97921/railnet.sk/sub/kotp/wp-content/themes/yellowjacket-10/comments.php on line 77