Teheľňa v Hajnáčke

Juhovýchodne od Fiľakova sa nachádzajú zvyšky jednej z Ipeľských teheľní. Je tam zachovaná ešte stará “kruhová” pec, hoci prerobená na mazutovú.

[Čítaj ďalej →]

Horehronské (takmer) Perpetum mobile

Píla jánošovkaHorehronie je tradične veľkým zdrojom dreva a tak sa už oddávna hľadali spôsoby ako drevo nielen dopraviť spotrebiteľom, ale ho aj predspracovať na polotovary. Po vyriešení dopravy suchým spôsobom (železnicou a nie plavením), aj tu začali vznikať väčšie píly. Jedna takáto píla vznikla aj v Čiernom Balogu – časť Jánošovka.
[Čítaj ďalej →]

Súmrak industriálu v Bratislave

image002.jpgV priebehu tohto roku začalo veľké búranie továrenských budov v Bratislave. Tento počin sa dal predpokladať. Voľných plôch vhodných na novú výstavbu už v širšom centre niet a v objektoch, ktoré ostali po výrobných podnikoch sa už dlho nevyvíjala žiadna činnosť. [Čítaj ďalej →]

Železničná stanica Bratislava Nivy – spomienky

444-nivy-1982-m-cl.jpgStojím na bratislavskéj autobusovej stanici a čakám na autobus do Zvolena. Mám ešte pol hodiny čas a tak som sa postavil pred stanicu, keď tu zrazu vidím, ako si po chodníku vykračujú malé deťúrence s pani učiteľkou na prechádzke pekným babím letom. Ono je trochu chladno, ale peknej prechádzke to zaiste nevadí. Ani ako neviem, ale pomaly sa mi zastiera zrak a namiesto vysokej budovy VÚB banky sa mi vynára budova dnes neexistujúcej stanice Bratislava Nivy a do hlavy mi prichádzajú spomienky na detstvo…

[Čítaj ďalej →]

Pavlačový dom pre tehliarskych robotníkov v Pezinku

Pezinok Dolná tehelňaV súvislosti s výzvou Pamiatkového úradu ohľadne vytipovania industriálnych budov a komplexov Vám budeme postupne predstavovať budovy, ktoré by podľa nás mali byť vybraté do pamiatkového fondu. Ak máte tip na niečo vo Vašom okolí, ozvite sa…

Prvý objekt, ktorý Vám predstavíme je pravdepodobne posledný zachovaný pavlačový dom v Pezinku vystavaných pre robotníkov v tehelni. Je to dom nachádzajúci sa v Dolnej tehelni.

[Čítaj ďalej →]

Ako sme do Podbrezovej pre býčka išli…

image0022.jpgBolo to v horúcom auguste 1983, keď sa skupina fanúšikov z Odbornej skupiny histórie železničnej dopravy pri Vysokej škole technickej v Bratislave (OSHŽD) vybrala na „Akciu“ prevozu parného rušňa 422.0108 z vtedajších Švermových železiarní“ v Podbrezovej. Spomienky na túto akciu sú naozaj nezabudnuteľné a tak sa aspoň v stručnosti podelíme o ne aj s vami .

[Čítaj ďalej →]

STARÉ FABRIKY – NOVÉ MESTÁ

Často nevieme vyloviť z pamäti, čo všetko zmizlo, pretože to muselo ustúpiť niečomu novému a modernejšiemu. Dedičstvo zabúdania si nesieme aj v architektúre.

[Čítaj ďalej →]

Príbeh jedného dištančného návestidla

Dobrodružná záchrana najstaršieho exponátu, alebo ako boli nakoniec všetci spokojní…

image046.jpgV dobe, keď sa na Slovensku začínala písať história železničného múzejníctva a keď bola najväčšou úlohou múzejníkov zbierkotvorba prišiel „železničný detektív“ Štefan „Pišta“ Muka s neuveriteľnou informáciou. V medzihraničnom pásme na trati Šahy –Drégelypalánk – nepoužívanej (okrem výnimky cez 2.sv. vojnu) prakticky od rozpadu Uhorska [snahy o jej obnovu sú na http://www.ipelskaunia.sk/sk/symbol_sk_2.html ] stojí akési zvláštne návestidlo.

[Čítaj ďalej →]

Most na Filiálke – smútočné oznámenie

most.jpgZačiatkom septembra 2006 po dlhej a vyčerpávajúcej chorobe nás navždy opustil oceľový nitovaný most pre peších nad železničnou stanicou Bratislava – Filiálka. Posledná rozlúčka so stanicou a odvoz do stále hladných vysokých pecí sa uskutočnila v piatok 08.09.2006.

Prežil zúrenie prvej aj druhej svetovej vojny, prežil socializmus, ale pamiatkam nežičiaci dnešok neprežil. Česť jeho pamiatke!

[Čítaj ďalej →]

Rendez

image0021.jpgNedávno sa ukončil deviaty ročník stretnutia historickej techniky Rendez 2007 a pri tejto príležitosti som zalovil v spomienkach a fotoarchíve… Okrem toho Vám možno tento príspevok priblíži osud železničných vozidiel, ktoré sa na Rendez dlhé roky zvážali.

[Čítaj ďalej →]